Cenník

Fakturácia - tuzemsko:

- jazdné od 0,75 EUR / km
- stojné od 5,0 EUR / hod
- hodinová sadzba do 50 km: od 25,-EUR/hod.
- min. odber pri hodinovej sadzbe je 3 hod..

- storno objednávky - 50€ s DPH

- nocľažné v tuzemsku pre vodičov
- DPH (bude účtované podľa zákona platného v čase zdaniteľného plnenia)

 

Fakturácia - zahraničie:

- ako tuzemsko (jazdné, stojné, DPH)
- stravné a nocľažné pre vodičov v zahraničí
- poplatky v zahraničí (diaľnice, tunely, trajekt, parkovanie a pod.)
- rozdiel ceny PHM
- mzda druhého vodiča (ak je požadovaná jeho účasť, alebo ak je nutná z prevádzkových dôvodov)

 

Cena prepravy za osobné vozidlá sa dojednávajú individuálne.

Každú prepravu je vhodné prejednať individuálne, nakoľko jazdné za jeden kilometer a stojné ovplyvňuje sezónnosť a rozsah využívania autobusu zákazníkom.

Cenu prepravy je možné tiež dojednať ako " DOHODNUTÚ CENU". Takto dohodnutá cena bude bez akýchkoľvek ďalších príplatkov fakturovaná pri dodržaní podmienok zjednanej prepravy.

Foto galérie

Kde nás nájdete

Kontaktné údaje

Preprava osôb - Milan Petrovič
Príbovce 72, 038 42

+421 69 20 02 173
+421 903 705 790
Copyright MPA - Milan Petrovič; Design www.ppx.sk a údržba: Pepax, s.r.o.